W jaki sposób uzyskać pomoc do opieki nad osobą starszą?

przez | 29 grudnia 2021
Osoby starsze oraz opiekujący się takimi osobami, czasami nie nie zdają sobie sprawy, że w ramach takiej opieki należą się seniorowi dodatki, które mogą pomóc i ulżyć w zakupie leków, rehabilitacji czy po prostu w codziennym życiu. Jeśli interesuje nas opieka nad osobami starszymi Warszawa z pewnością zapewnia taką pomoc. Takie wsparcie nie opiera się w w Polce na świadczeniach pieniężnych i mocno zorganizowanej opiece społecznej i socjalnej, ale senior może liczyć na różne formy wsparcia, szczególnie jeśli wymaga specjalistycznej opieki i jest niesamodzielny.

starsza kobieta

Autor: Alex D Stewart
Źródło: http://www.flickr.com

Starsza osoba, która nie mieszka z rodziną, może liczyć na pomoc w formie różnych form opiekuńczych. Podobna sytuacja występuje, kiedy mieszka ona z osobami, które nie są w stanie zapewnić jej należytej opieki. Nasze społeczeństwo z każdym rokiem się starzeje, a osoby starsze z powodu niskich emerytur, trapiących ich problemów zdrowotnych oraz konieczności zakupu leków, potrzebują pomocy państwa w codziennych czynnościach. Ośrodki pomocy społecznej zapewniają pomoc ludziom w ciężkiej sytuacji życiowej oraz materialnej, oferując wsparcie w sprzątaniu, gotowaniu, odżywianiu, pielęgnacji osoby starszej, dawkowaniu niezbędnych leków czy innych czynnościach, dostosowanych do wymagań konkretnej osoby. Aby otrzymać taką pomoc, należy dopełnić formalności. Kiedy interesuje nas opieka nad osobami starszymi Warszawa zapewnia taką pomoc na wniosek, przekazany w obecności pracownika , który przy pomocy spisania protokołu wnioskuje o udzielenie pomocy konkretnej osobie np. w takim miejscu – opieka – dom opieki dla seniorów nad osobami starszymi Warszawa. W celu określenia zakresu pomocy oraz stwierdzenia jej konieczności, pracownicy MOPS przeprowadzają wywiad w środowisku osoby strasznej, zgłaszającej chęć udzielenie jej pomocy, jak również wraz z osobą potrzebującą pomocy określa potrzeby.

opieka szpitalna

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Narodowy Fundusz Zdrowia może również zapewnić opiekę na dłuższy czas osobie, która choruje przewlekle czy też na skutek choroby jest niesamodzielna. Owa pomoc przyznawana jest wniosku i skierowania, które wystawia pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu. Taki rodzaj opieki może trwać do 6 miesięcy, pacjent ma zapewnioną opiekę na min. cztery dni w tygodniu, która polega na czynnościach niezbędnych do wykonania przy chorej osobie tzn. : zmienianiu opatrunków, żywieniu, higienie, zmienianiu ubrań oraz pościeli. Wszystko to tutaj dodatkowe informacje. Pielęgniarka informuje także bliskich, którzy opiekują się jeszcze chorym o odpowiednim wykonywaniu przy niej wszystkich koniecznych czynności związanych z opieką.