Są takie momenty, gdy nie jesteśmy zmuszeni rozliczać pit. Jakie to sytuacje? W jakiej sytuacji nie istnieje taki obowiązek?

przez | 3 września 2021
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale nie w każdej sytuacji musimy składać roczny PIT od uzyskanych dochodów. Nie trzeba składać zeznań od dochodów zwolnionych oraz od jakich zaniechano poboru podatku i opodatkowanych ryczałtowo

język angielski

Autor: Rod Waddington
Źródło: http://www.flickr.com

Podatnicy podatku dochodowego, którzy uzyskują przychody podczas roku podatkowego, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Rozliczenie pit 2016 dotyczy więc większości z nas, a opodatkowaniem dochodowym podlegają różne typy dochodów. Opodatkowaniu nie podlegają jednakże dochody, od jakich na podstawie Ordynacji podatkowej zaprzestano poboru podatku.

Dzięki temu nie trzeba składać takiego zeznania i nie rozliczać się z tych dochodów. Kolejne dochody ze źródeł przychodów są już opodatkowane, ale ich opodatkowanie nie znaczy, iż automatycznie mamy składać pit (zobacz koszty uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście) 2016.szczegóły tu portfolio obiekty biurowo-komercyjne portfolio obiekty biurowo-komercyjnePodatnicy muszą składać urzędom skarbowym pit 36 lub pit 37, wedle zdefiniowanego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu w tym roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku który następuje po roku podatkowym. Zeznaniami nie obejmuje się też dochodów jakie są opodatkowane metodą ryczałtową na podstawie ustawy o pit. Więcej tu: zobacz.
W tego typu sytuacji tak więc zryczałtowaną opłatę odprowadza za podatnika podmiot wypłacający dochody. Nie należy więc nie składać zeznań w sytuacji uzyskiwania przychodów na przykład z tytułu wygranych w konkursach, grach albo zakładach wzajemnych, jak i nagród, która wiąże się ze sprzedaż premiową. Interesujące dane: .

. A to tylko jeden z wielu przykładów. Nie zaliczają się też do rozliczenia świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich we wcześniejszym czasie zakładem pracy służbowym stosunkiem.