PITY – reguły wypełniania i składania

przez | 10 lipca 2021
Zyski lub straty uzyskane z odpłatnego zbycia wartościowych papierów (obligacji) albo pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wynikających uzyskane w zeszłym roku należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
Służy do tego blankiet pit 38.

płatności

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
pit 38

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
portal podatnika

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

PIT-38, jednakowo jak PIT-37, PIT-38 składany jest z reguły do końca kwietnia. Dochody objęte tym poświadczeniem nie podlegają wykazaniu w innych zeznaniach rocznych.

Nie posiadasz pewności, jeżeli chodzi o to zagadnienie? To odszukaj więcej tutaj (www.traple.pl/obszary-prawa/prawo-it/), a na pewno dowiesz się większą ilość danych na ten wątek.

W PIT-38 są wykazywane zyski czy też straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wypływających. Poświadczenie to obejmuje też transakcje przekazania udziałów w spółkach z o.o. jak też objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną czy też wkładów w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w formie innej aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.Podatek dochodowy PIT-38 nie jest progresywny – jednakową stawkę wykorzystuje jednostka, która wypracowała 10 mln zł jak również 10 zł. Nie będzie również sumy wolnej od podatku – w rozróżnieniu od PIT-36 a także PIT-37 podatek (zobacz darowizna gotówki) opłaca się od nawet niedużego dochodu.

Stawka 19% nie zawsze jest wykorzystywana. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakich stroną jest Rzeczpospolita polska.

Wykorzystanie stopy podatku wynikającej z należytej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niezapłacenie podatku zgodnie z takową umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla zamiarów podatkowych punktu zamieszkania podatnika otrzymanym od niego certyfikatem rezydencji. Kiedy odwiedzisz portal podatnika dowiesz się, iż od podatku zwolniona będzie sprzedaż akcji kupionych na giełdzie przed 2004 r.