Kardiomonitor jako niezbędna aparatura do udzielania pomocy medycznej

przez | 10 lipca 2021
Ze względu na ważną rolę w kontrolowania stanu samopoczucia badanego kardiomonitory powinny znajdować się w większości placówek szpitalnych. Jest to bardzo ważny i potrzebny sprzęt. Wyjątkowo prosty w obsłudze i upraszczający pracę personelu medycznego. Gdy na początku choremu jest udzielona pomoc przedmedyczna kolejnym krokiem jest podłączenie chorego pod kardiomonitor.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory pozwalają na systematyczne monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też powinny znajdować się m.in. na: oddziałach intensywnej opieki medycznej,salach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dziecięcych i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje użycie na większej ilości placówek szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, budynkach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych, poradniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w okolicznościach domowych. użytkowany jest zwłaszcza wtedy gdy u pacjenta istnieje wymóg ciągłej analizy funkcji życiowych, a stan chorego pozwala na jego bytność w domostwie (przykłady).

Kardiomonitor ofiaruje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi dziećmi. Pośród popularnych nazw można przytoczyć: monitor parametrów życiowych pacjenta, monitor ffunkcji życiowych, monitor chorego, kardiomonitor. Miano może wskazywać na to samo narzędzie, może jednak również wskazywać na zakres mierzonych parametrów pisząc do monitorów czynności życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor poza wymienionymi zapewnia monitorowanie pracy serca poprzez zintegrowany moduł EKG pozwalający na diagnostykę pracy mięśnia sercowego.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Wśród normalnego zasięgu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor trzeba wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny używany w medycynie zwłaszcza w celu rdiagnozowania schorzeń serca. Procedura ta zezwala na rejestrację pracy serca poprzez wyliczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Następnym parametrem monitorowanym przez kardiomonitor to „tętno”. Odpowiada ilości uderzeń na minutę.
Kolejny to „częstość oddechów”. Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli nieobecność przepływu powietrza w górnych częściach dróg oddechowych, w czasie powyżej 10 sekund, co powoduje niskie nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i wzrost poziomu dwutlenku węgla. Następne to „wysycenie hemoglobiny tlenem” czyli saturacja.

Szukasz dodatkowych wiadomości, by rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat? Zapraszamy do nowego tekstu. Znajdziesz go na portalu (https://baborinstytutwroclaw.pl/zabiegi-liftingujace/) pod linkiem.

„puls” odpowiada ilość uderzeń mięśnia sercowego na minutę.