Jak wygląda postępowanie windykacyjne? Co zrobić, kiedy zadzwoni do nas windykator? Jak się zachowywać?

przez | 6 grudnia 2021
Każdy, kto ma pewne niezapłacone rachunki, niewyrównany debet na koncie bankowym lub inne zaległości finansowe może oczekiwać, iż w określonym momencie dostanie telefon od firmy windykacyjnej. Rozmowa z windykatorem często nie jest zbyt miła i bardzo często budzi strach i agresywne nastawienie. Niestety dość często ludzie zatrudnieni w firmach windykacyjnych odznaczają się arogancją, co nie pomaga w rozwiązaniu problemu.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli dostaniemy telefon od windykatora przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i wymagać od dzwoniącego, żeby ten jasno oraz precyzyjnie wyjaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma pełne prawo (dobry prawnik – sprawdź) wiedzieć konkretnie o jaką kwotę chodzi oraz z czego się ona wzięła. Firma windykacyjna musi również wysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z objaśnieniem podstawy roszczenia. Jeśli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, trzeba spokojnie umówić się z dzwoniącym na termin spłaty. Windykator najczęściej nalega na jak najszybszą i jednorazową spłatę zadłużenia, jednakowoż w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on prawo prawo międzynarodowe prosić o rozłożenie spłaty na kilka rat.

Ażeby uniknąć problemów z firmą windykacyjną powinno się ustalić faktycznie realny termin spłaty zadłużenia, z jakiego dłużnik może się wywiązać. Obiecywanie nierealnych terminów może spowodować początkowo ostrzejsze i bardziej wrogie działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w płatności nawet skierowanie takiej sprawy na drogę sądową i potem komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych możliwości uregulowania długu umożliwi na ustalenie warunków spłaty oraz bezproblemowe zakończenie sprawy w firmie windykacyjnej – Moja Windykacja.

Dłużnicy

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com
W relacjach z firmą windykacyjną nie powinniśmy unikać telefonów oraz rozmów z windykatorami, bo to przyśpieszy niekorzystną dla nas procedurę sądową i komorniczą. Regulacja długu w okresie windykacji polubownej dotyczy wyłącznie kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, natomiast sąd i komornik doliczą inne opłaty oraz koszty postępowania, które będzie trzeba spłacić.

Warto więc pokonać strach i niechęć, i wynegocjować z windykatorem dogodny dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, by jak najszybciej i bez dalszych przykrych zdarzeń zakończyć sprawę. Jeśli o to nie zadbamy nasza sytuacja będzie dość trudna, a przecież nikt nie chciałby trafić na takie coś, jak lista dłużników. Zadbajmy więc o to profesjonalnie i we właściwym czasie, ażeby nie było zbyt późno.