Jak rozpocząć rozliczać i opłacać aktualne składki zusowskie?

Zatrudniając się w firmie, dostajemy rozmaite formy umów, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem zatwierdzenia każdej umowy o pracę, chlebodawca winien rozpocząć obliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Natomiast niewiele ludzi wie jakie szczegółowo i w jakiej wysokości składki powinny być płacone, a jeszcze mniejsza liczba pracujących posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania płatnicze wobec ZUS.
klik
Wprowadził: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com
Płatności obligatoryjne, które pracodawca powinien opłacać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wielkość szacowana jest na podstawie gaż brutto i jest opłacana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez pracownika. ZUS aktualne składki wyliczane są na podstawie wskaźników. Płacenie składek jest przymusowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym regulacjami czasie, także kto nie dokonuje obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych, oraz imiennych raportów comiesięcznych, podlega karze finansowej.

Zgodnie z zarządzeniami, skrócenie okresu wypowiedzenia może być zastosowane wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych na bazie umowy o pracę na czas nie oznaczony z trzymiesięcznym czasem wypowiedzenia . O ile wymóg ten nie jest spełniony, to skrócenie wymówienia nie jest wykonalne. W wypadku skróconego czasu wymówienia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, to znaczy za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przysługuje jednak jedynie w przypadku, gdy zmniejszenie zaszło z powodu stwierdzenia upadłości, czy też likwidacji jednostki.


Zobacz również

W jaki sposób można wykorzystać UE?

flaga Unii Europejskiej
Wprowadził: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
UE jest organizacją, która daje Polakom wiele możliwości - jeżeli jesteśmy choćby trochę aktywni, mamy okazję czerpać profity z uczestnictwa naszego kraju w owej organizacji. W ogóle to czas szybko biegnie - przecież weszliśmy do UE już 10 lat temu. Nawet politycy, którzy niegdyś byli ogromnymi przeciwnikami wejścia Polski do Unii Europejskiej doskonale wiedzą, że najzupełniej nie mieli co do tego racji. Choć to i tak politycy, a wiadomo, iż duża polityka to gra. Cóż, geopolityka jest jakby nie patrzeć nieubłagana - jeśli nie chcieliśmy skończyć jak Mołdawia, musieliśmy powiedzieć tak w referendum.


pracownicy
Wprowadził: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia zaszło w drodze porozumienia stron, takie roszczenie pracującemu nie przypada. Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wymówienia jest zyskiem pracownika i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Metody obliczania wysokości zadośćuczynienia z tytułu skróconego czasu wypowiedzenia wskazuje właściwe zarządzenie. Więcej na .
18/06/21, 17:10:16
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.