Jak rozpocząć rozliczać i opłacać aktualne składki zusowskie?

Zatrudniając się w firmie, dostajemy rozmaite formy umów, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem zatwierdzenia każdej umowy o pracę, chlebodawca winien rozpocząć obliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Natomiast niewiele ludzi wie jakie szczegółowo i w jakiej wysokości składki powinny być płacone, a jeszcze mniejsza liczba pracujących posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania płatnicze wobec ZUS.


klik
Wprowadził: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com
Płatności obligatoryjne, które pracodawca powinien opłacać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wielkość szacowana jest na podstawie gaż brutto i jest opłacana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez pracownika. ZUS aktualne składki wyliczane są na podstawie wskaźników. Płacenie składek jest przymusowe, a kto nie wypełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym regulacjami czasie, także kto nie dokonuje obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych, oraz imiennych raportów comiesięcznych, podlega karze finansowej.

Zgodnie z zarządzeniami, skrócenie okresu wypowiedzenia może być zastosowane wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych na bazie umowy o pracę na czas nie oznaczony z trzymiesięcznym czasem wypowiedzenia (www.poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace). O ile wymóg ten nie jest spełniony, to skrócenie wymówienia nie jest wykonalne. W wypadku skróconego czasu wymówienia zatrudniony ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, to znaczy za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przysługuje jednak jedynie w przypadku, gdy zmniejszenie zaszło z powodu stwierdzenia upadłości, czy też likwidacji jednostki.
1 2
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.