Jak należy obliczać podatek dochodowy? Na jakie kwestie sprawy powinniśmy zwrócić uwagę? Co jest najbardziej istotne?

przez | 9 sierpnia 2021
Czasami można odnieść wrażenie, że sprawy finansowe oraz prawne są zarezerwowanie dla kogoś innego, z pewnością nie dla nas. Dzieje się tak, gdyż ich nie rozumiemy, a na pewno nie w takim sensie, w jakim pragnęlibyśmy. To odnosi się do wielu osób, na pewno natomiast nie jest to przyjemne, gdy nie wiemy, w jaki sposób wyjaśnić jakieś zagadnienie, jakie jest nam w określonym momencie potrzebne. Oczywiście wiele pojęć z takiego obszaru jest za bardzo trudnych, jak odsetki za zwłokę, by je ot tak pojąć, pomimo to kilka z nich każdy z nas może przyswoić.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Tak jest np. jeżeli chodzi o podatki. Weźmy przykładowo podatek dochodowy liniowy – Cena Biznesu. Wielu początkujących właścicieli firm nie wie faktycznie, jak obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na tego typu podatek dochodowy. Przedsiębiorcy rozliczający się na normalnych zasadach, czyli według skali podatkowej mogą przeznaczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zaś od podatku opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także 556,02 zł. – jest to kwota zmniejszająca podatek. Ażeby obliczyć tego rodzaju podatek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika) należy od kwoty dochodu odliczyć koszty od początku roku, dzięki temu zyskujemy kwotę dochodu.

Od uzyskanej tak kwoty dochodu musimy odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych, a jednocześnie sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym. Uzyskamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych. Następnie należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez 18-procentową stawkę podatku do 85,528 złotych dochodu, zaś powyżej tej kwoty trzydzieści dwa procent – . Tak uzyskamy kwotę podatku. W dalszej kolejności od podatku należy odjąć sumę opłaconych w określonym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ten sposób otrzymujemy podatek jaki jest należny za cały rok.

pieniądze

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com
Od tej kwoty podatku należnego od początku roku odejmujemy zaliczki jakie zapłaciliśmy w poprzednich miesiącach, a jednocześnie kwotę zmniejszającą podatek. Zyskujemy w ten sposób kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy. Zaliczkę za taki okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych, tak uzyskujemy kwotę, jaka podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Powinniśmy poznać te zasady, dzięki nim bowiem jesteśmy w stanie sobie bez problemu poradzić z takim rozliczeniem. A to bardzo ważne, gdy można to samodzielnie zrobić – jak wysoka jest kwota zmniejszająca podatek.